Strategisch advies en procesoptimalisatie2021-06-08T08:11:09+02:00

Compliance & Risk management

Wij bieden verschillende producten aan die betrekking hebben op Compliance & Risk management. U kunt hierbij denken aan:

Management accounting2021-06-08T08:14:55+02:00

Meten is weten. In het huidige financiële klimaat is het van groot belang om inzicht te krijgen en houden op uw financiële positie. Meestal zeggen uw cijfers iets over het verleden, minder vaak over het heden en de toekomst. Vaak worden hier dure consultants en accountants voor ingehuurd. Wij kijken met een andere frisse blik graag naar uw cijfers en betrekken de toekomst hierin. Waarom? Omdat het van belang is om te bepalen hoe toekomstbestendig uw onderneming is. Wij houden hierbij rekening met uw verdienmodel. Voldoet deze nog aan de eisen van deze tijd en de wensen van toezichthouders? Indien het financiële plaatje minder rooskleurig is dan verwacht, kunt u nog tijdig maatregelen treffen. Verder kunnen wij u ondersteunen met de voorbereiding van de jaarrekeningcontrole. Dit voorkomt onnodige discussies en dure werkzaamheden door uw externe accountant.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Budgettering en interne rapportages
Ondersteuning bij opstellen halfjaar- en jaarcijfers
Voorbereiding jaarrekeningcontrole en opstellen balansdossier
Benchmarking

Waarom C&M?

Uitgebreide expertise op financieel gebied
Medewerkers met een lang track record in de financiële sector
Aantrekkelijke tarieven
Laagdrempelig, wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs voor een eerste analyse.

Besparingsanalyses en procesinrichting2021-06-08T08:13:45+02:00

U kent het wel, met het groeien van de onderneming, organisch en door overnames is er een woud aan procedures en regels ontstaan, een veelheid aan IT-systemen waarvan niemand meer het nut en noodzaak inziet maar niet zonder kan (durft?). Maar dit is nog niet alles, uw externe account heeft zo zijn eigen lijstjes, zo ook de interne account, de compliance officer en riskmanager. Het kan niet op en het houdt niet op.

Het is u een lief ding waard om de kosten van bedrijfsvoering en naleving van regelgeving fors omlaag te brengen. Bij C&M bent u aan het juiste adres als specialist voor rationalisatie en integratie van procedures, processen en compliance vereisten in processen en systemen. C&M heeft de specialisten in huis die kennis en ervaring op het gebied van toezichthouden en ondernemen combineren. Hierdoor krijgt u weer tijd om te doen waar u goed in bent: ondernemen en met een lagere kostenstructuur.

Spreekt dit u aan neem dan contact op met een van onze specialisten op dit vlak voor een vrijblijvend gesprek.

Inrichting governance2021-06-08T08:12:48+02:00

In de Wft komen de verschillende aspecten van corporate governance terug:
integere en beheerste bedrijfsvoering, geschiktheid (w.o. betrouwbaarheid en deskundigheid) bestuurders, voorkomen belangenverstrengeling, integriteitsgevoelige functies, compliance en de rol van de accountant.

Maar wat is nu eigenlijk corporate governance?

Corporate governance gaat over hoe de onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden waaronder de eigenaren (aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel.
Een goede corporate governance is dus de basis van de integere en beheerste bedrijfsvoering.

Maar hoe gaat het nu voor u verder?

De professionals van C&M hebben hier de kennis en ervaring voor. Wij nemen u mee in de verdere uitwerking, opleiding en implementatie van corporate governance voor uw instelling. Naast de doelstelling van corporate governance gaat het over Tone at the Top, Communicatie en Cultuur en Gedrag.

Ga naar de bovenkant