Als bank of beleggersonderneming krijgt u regelmatig te maken met de uitgifte van AFM leidraden. Het heeft geen nut om de inhoud van alle leidraden hier uitgebr/eid te behandelen. Dat zou alleen maar veel pagina’s met saaie stof opleveren.

Veel belangrijker is om na te gaan wat een specifieke leidraad voor invloed heeft op uw organisatie. Wat is het doel van de leidraad? Voldoet u aan de uitgangspunten? Welk gedrag wil de toezichthouder bewerkstelligen?

Een leidraad geeft bijvoorbeeld aanbevelingen, handvatten of extra uitleg. Tevens kunnen er (gedrags-) richtlijnen aan de markt worden meegegeven. Het doel van een leidraad is een doelgroep te informeren of meer inzicht te geven over een onderwerp. In de regel heeft een leidraad niet de status van wet- en regelgeving. De leidraden binden de AFM. Dit geldt ook voor beleidsregels, interpretaties en ESMA-richtsnoeren Een beleidsuiting bindt dus primair de toezichthouder en niet marktpartijen of onder toezichtgestelden. U moet er echter wel rekening mee houden dat de AFM er van uit gaat dat marktpartijen zich tot het uiterste inspannen om aan de beleidsuitingen te voldoen. U moet dus een zeer goed verhaal richting de toezichthouder hebben om ervan af te wijken. ‘Comply or explain’, pas toe of leg uit. Wij kunnen u in beide gevallen van dienst zijn.

Graag nemen wij de bovenstaande vragen met u door en bepalen wij wat de impact van de leidraden voor uw organisatie en processen betekent. Wij kijken daarbij tevens hoe u zo effectief en efficiënt mogelijk aan de leidraad kunt voldoen. Dat hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn.