De AIFM richtlijn. Zo vrijblijvend als het klinkt (‘richtlijn’) is het helaas niet.

Als bestaande beheerder of beleggingsinstelling bent u hoogstwaarschijnlijk al over de AIFM richtlijn geïnformeerd door de toezichthouder. Volgens de AFM zal de AIFM-richtlijn grote veranderingen teweegbr/engen in het toezichtregime in Nederland voor beleggingsinstellingen. Wij onderkennen de impact die de implementatie van de richtlijn met zich mee br/eng. Gelukkig heeft u nog even. Laat u dus niet onnodig bang maken. De AIFM-richtlijn moet namelijk voor 22 juli 2013 in Nederlandse wet- en regelgeving omgezet zijn.

Wat de richtlijn voor u betekent, is van veel factoren afhankelijk. Wat voor beheerder of beleggingsinstelling bent u nu? Staat u al onder toezicht? Wat is de kwaliteit van uw huidige bedrijfsvoering? Bent u of uw afdeling compliance al bezig met de implementatie van de richtlijn?

Het heeft weinig nut om hier te beschrijven waar u allemaal rekening mee moet houden. Dat zou meer dan 73 pagina’s taaie kost opleveren. U kunt het allemaal nalezen in de richtlijn. Wat wel nut heeft is om na te gaan u al AIFM proof bent of wanneer u dat wenst te zijn. Wij kunnen u daarbij helpen.