Bent u beheerder van een beleggingsinstelling? Houd dan met onderstaande rekening!

Als beheerder van een beleggingsinstelling dient u op grond van artikel 121 BGfo een verklaring af te geven dat u beschikt over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering die voldoet aan bepaalde wettelijke eisen. Deze eisen hebben onder meer betrekking op het beheersen van bedrijfsprocessen en diverse risico’s. De bedrijfsvoering van uw beleggingsinstelling dient verder effectief en overeenkomstig de beschrijving te functioneren.

Aangezien de verklaring – ook wel in control statement genoemd – onderdeel uitmaakt van het jaarverslag van uw beleggingsinstelling(en), is het van belang dat u deze verklaring kunt onderbouwen. De AFM wijst erop dat zij uit de onderbouwing van de in control statement moet kunnen afleiden wat het proces is achter de in control statement en waarom de beheerder vindt dat de beleggingsinstelling in control is.