In de Wft komen de verschillende aspecten van corporate governance terug:
integere en beheerste bedrijfsvoering, geschiktheid (w.o. betrouwbaarheid en deskundigheid) bestuurders, voorkomen belangenverstrengeling, integriteitsgevoelige functies, compliance en de rol van de accountant.

Maar wat is nu eigenlijk corporate governance?

Corporate governance gaat over hoe de onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden waaronder de eigenaren (aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel.
Een goede corporate governance is dus de basis van de integere en beheerste bedrijfsvoering.

Maar hoe gaat het nu voor u verder?

De professionals van C&M hebben hier de kennis en ervaring voor. Wij nemen u mee in de verdere uitwerking, opleiding en implementatie van corporate governance voor uw instelling. Naast de doelstelling van corporate governance gaat het over Tone at the Top, Communicatie en Cultuur en Gedrag.