Legal compliance. De grootste en oudste tak van sport binnen het compliance spectrum. U krijgt er als financiële onderneming dagelijks mee te maken. Waarschijnlijk meer dan u lief is. Vrijwel dagelijks komt er nieuwe wet- en regelgeving uit en stapelt de hoeveelheid regelgeving zich op. Werk waar u niet op zit te wachten. Een overzicht op deze pagina opnemen zou zinloos zijn. Het implementeren van de wet- en regelgeving vergt veel van uw organisatie. En dat terwijl u zich liever richt op waar het allemaal om begon: uw cliënten goed bedienen en daar een boterham mee verdienen.

U begrijpt dat een effectieve inbedding van de compliance functie cruciaal is. Maar hoe richt u deze functie zo optimaal mogelijk in? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden hoe u bijvoorbeeld met compliance nieuwe commerciële kansen creëert, uw dienstverlening verbetert en risico’s beheerst. Heeft u nog geen vergunning? Kijk dan voor meer informatie op Aanvragen van een vergunning, uitbreiding of verklaring van geen bezwaar.

Een greep uit onze dienstverlening

Adviseren over de strategische kansen van adequate compliance

Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving (o.a. AFM en DNB leidraden en beleidsregels)

Review van uw compliance organisatie en aanverwante processen en procedures (effectief, efficiënt, kosten & baten)

Zorgen voor een beheerste en integere bedrijfsvoering

Optreden als uw (externe) compliance officer

Ad-interim dienstverlening als compliance officer

Verrichten van onderzoeken naar compliance risico’s en reviews

Aanvragen van een vergunning, uitbreiding of verklaring van geen bezwaar

Speciale aandacht verdient de wijze waarop uw onderneming de bedrijfsvoering heeft ingericht zodat deze een beheerste en integere uitoefening van het bedrijf waarborgt. Bij de beoordeling of er sprake is van een beheerste en integere uitoefening kijken wij vanuit diverse invalshoeken naar uw onderneming. Belangrijke thema’s voor de AFM en DNB op dit gebeid zijn:
Beheerst beloningsbeleid

Belangenconflicten/integere bedrijfsvoering

Uitbestedingsbeleid

Adequate inrichting governance

Implementatie AFM leidraden