Meten is weten. In het huidige financiële klimaat is het van groot belang om inzicht te krijgen en houden op uw financiële positie. Meestal zeggen uw cijfers iets over het verleden, minder vaak over het heden en de toekomst. Vaak worden hier dure consultants en accountants voor ingehuurd. Wij kijken met een andere frisse blik graag naar uw cijfers en betrekken de toekomst hierin. Waarom? Omdat het van belang is om te bepalen hoe toekomstbestendig uw onderneming is. Wij houden hierbij rekening met uw verdienmodel. Voldoet deze nog aan de eisen van deze tijd en de wensen van toezichthouders? Indien het financiële plaatje minder rooskleurig is dan verwacht, kunt u nog tijdig maatregelen treffen. Verder kunnen wij u ondersteunen met de voorbereiding van de jaarrekeningcontrole. Dit voorkomt onnodige discussies en dure werkzaamheden door uw externe accountant.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Budgettering en interne rapportages
Ondersteuning bij opstellen halfjaar- en jaarcijfers
Voorbereiding jaarrekeningcontrole en opstellen balansdossier
Benchmarking

Waarom C&M?

Uitgebreide expertise op financieel gebied
Medewerkers met een lang track record in de financiële sector
Aantrekkelijke tarieven
Laagdrempelig, wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs voor een eerste analyse.